Huiswerk Week 2

Homo sapiens bang voor neanderthalers en kou?

Ik, Tristen Strijkert, ben onlangs een zeer interessant artikel tegengekomen dat een vondst beschrijft van tanden van de uomo sapiens. Deze tanden gevonden in de Chinese provincie Daoxian zouden ons beeld op de prehistorische wereldgeschiedenis drastisch kunnen veranderen. Ze zijn namelijk minimaal 80000 en maximaal 120000 jaar oud. Dit correspondeert niet met onze gedachtes over de moderne mens. Deze uomo sapiens zouden namelijk pas in 45000 naar Europa en Azië zijn gegaan. Het artikel concludeert dus dat de uomo sapiens al veel eerder in Azië woonde. De redenen die hiervoor worden gegeven zijn dat de uomo sapiens nog niet goed aangepast waren aan de kou en dat ze bang waren voor andere menssoorten.

Het artikel is gebaseerd op een fundamenteel onderzoek, omdat er wordt uitgegaan van theorieën en niet is gebaseerd op praktijkgerichte onderzoeksmethoden.

Het is vooral gebaseerd op kwantitatief onderzoek, omdat er wordt onderzocht uit welke tijd deze tanden nu precies komen, cijfermatige dingen dus.

 

Allochtone dader heeft grotere kans op zware straf

Onlangs is mij, Tristen Strijkert, een artikel gepresenteerd over een onderzoek naar het verschil in behandeling van allochtonen en autochtonen in Nederland. Er wordt gesteld dat er wel degelijk een verschil is in behandeling en dat naast dat verschillende groepen allochtonen oververtegenwoordigd zijn in het criminele circuit deze groepen ook zwaarder worden bestraft en sneller worden veroordeeld.

Het artikel is gebaseerd op een praktijkgericht onderzoek, omdat er onderzoek wordt gedaan naar aanwezige meetbare dingen.

Het is ook gebaseerd op kwantitatief onderzoek, er wordt veel aandacht besteed aan de cijfers.

 

Gehoorzaamheid aan autoriteit

Ik, Tristen Strijkert, las laatst een artikel over een experiment dat al vele malen is uitgevoerd. Het zogeheten Milgram-experiment. Hierin wordt een proefpersoon gevraagd om een andere persoon elektrische schokken te geven wanneer deze een bepaalde vraag niet goed beantwoord. Maar het is niet degene die de schokken krijgt die getest wordt, deze doet namelijk net alsof hij schokken krijgt maar krijgt deze niet. Degene die de schokken uitdeelt wordt getest hoe ver hij bereidt is te gaan voor zijn proefleider. Zelfs wanneer de schokken gevaarlijk worden blijkt dat het merendeel van de proefpersonen gewoon doorgaat met schokken geven.

Het artikel is gebaseerd op een praktijkgericht onderzoek, het experiment wordt daadwerkelijk uitgevoerd.

Het is daarnaast gebaseerd op een kwantitatief onderzoek, het doelt namelijk op preciese getallen.

Tristen+Jerry

 

Advertisements