Huiswerk Week 3

Stimuleren duurzame visserij

Ontwikkelen en stimuleren van duurzame methoden en technieken

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Themas/Voedselproductie/Duurzame-visserij.htm

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/ict/3339/google-earth-stimuleert-duurzame-visserij

https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/visserij/

http://www.visserijinnovatieplatform.nl/downloads/proefprojecten/europees_visserij_fonds_in_kort_bestek.pdf

b. Het onderwerp van de zoekopdracht moet duidelijk vermeldt zijn. Stimuleren Duurzame Visserij dus. Daarnaast kan men dit tussen aanhalingstekens plaatsen en een code toevoegen als men speciale universitaire onderzoeken wil bekijken. Ook kun je het onderwerp meer specificeren.

c. Met de gevonden resultaten kun je een verslag schrijven op basis van krantenartikelen, universitaire onderzoeken, beschrijvingen van bepaalde organisaties en uitleg van de rijksoverheid.

Uitval en spijbelgedrag

https://www.opvoeden.nl/puber/onderwijs/problemen-op-school/spijbelen/

http://search.proquest.com/openview/d4a0ceebf075b0735e4a0eeb0582571a/1?pq-origsite=gscholar

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/WatWerkt_VoortijdigSchoolverlaten.pdf

http://www.harrylamberink.nl/schooluitval.html

http://www.volkskrant.nl/binnenland/wat-beweegt-de-spijbelaar~a494847/

b. Het onderwerp van de zoekopdracht moet duidelijk vermeldt zijn. Uitval En Spijbelgedrag dus. Daarnaast zijn er speciale codes om universitaire onderzoeken te krijgen. Ook kun je de zoekopdracht specificeren met wat meer details en aanhalingstekens eromheen plaatsen kunnen ervoor zorgen dat er betere resultaten getoond worden.

c. Met de gevonden resultaten kun je een verslag schrijven op basis van krantenartikelen, universitaire onderzoeken, beschrijvingen van bepaalde organisaties en uitleg van de rijksoverheid.

a. De aanleiding voor onderzoek naar uitval en spijbelgedrag zou zijn dat ik geïnteresseerd ben in het hoe en wat over deze kwestie.

b. Voor dat je zo’n onderzoek begint moet je natuurlijk goed ingelezen zijn in het onderwerp en vele bronnen lezen en bestuderen.

c. Gegevens verzamel je door nuttige bronnen te vermelden en ze te gebruiken.

Advertisements