Onderzoeksplan Profielwerkstuk

Onderzoeksplan Profielwerkstuk.

 1. Aanleiding tot het Profielwerkstuk

De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over ons klimaat. Er zijn klimaatconferences geweest, er zijn verdragen gesloten tussen landen. Dit met als een van de belangrijkste doelen de veronderstelde opwarming van onze aarde te beperken en nog veel meer. Wat is er waarheid, wat is onzin. Als je door zoekt moet je dat goed gestructureerd doen, want anders verdwaal je in alle theorieën en meningen. Desalniettemin een zeer interessant onderwerp van beide kanten. Stel dat er inderdaad een groot klimaatprobleem is, hoe lossen we dit op, maar stel dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is en we er weinig aan kunnen doen dan is er natuurlijk het probleem dat we er veel te veel geld aan zullen besteden om deze verkeerd geïnterpreteerde problemen zogenaamd op te lossen of te verzachten.

 1. Afbakening van het Profielwerkstuk

In het profielwerkstuk kan er niet in worden gegaan op de gehele discussie rond klimaatverandering. Daarom is een eerste afbakening om te gaan verdiepen in het klimaatverdrag van Parijs. Dat is ook zeer breed, dus dat kan specifieker wanneer er gekeken wordt naar een gevolg van dit verdrag, de lobby voor een Clexit. Men kan eerst een korte uitleg geven wat dit inhoud en daarna gaan beschrijven wat de gevolgen zijn van het klimaatverdrag van Parijs, en de gevolgen van een Clexit daartegenover zetten.

 1. Doelstelling van het Profielwerkstuk

De doelstelling van het profielwerkstuk gaat zijn om een rationeel beeld te geven van gevolgen van menselijk ingrijpen op de manier waarop we met ons milieu omgaan. De doelstelling is om buiten het hysterische geroep van de meute een beeld te geven van wat we bereiken met het klimaatverdrag en wat de eventuele gevolgen zouden zijn als we voor een Clexit gaan.

 1. Onderzoeksvraag van het Profielwerkstuk

Er zijn vele perspectieven om naar de klimaatverandering te kijken. Wat voor verschil zou het maken als het klimaatverdrag van Parijs wordt gevolgd en wat zou een Clexit inhouden voor de aarde?

 1. Deelvragen van het Profielwerkstuk
 2. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen voorstanders van het klimaatverdrag van Parijs en voorstanders van een Clexit?
 3. Wat zijn de economische gevolgen van het klimaatverdrag van Parijs, hoeveel kost het, hoeveel levert het op, hoeveel bespaar je zonder dit verdrag?
 4. Hoeveel levert het klimaatverdrag op voor het klimaat en wat zou er gebeuren als er hier niet aangehouden wordt?
 5. Hypothese van het Profielwerkstuk

Er zal weinig verschil zijn in klimaatverandering ook als het klimaatverdrag gevolgd wordt. Daarentegen kost het miljarden om dit dus eigenlijk nutteloze verdrag te volgen. Daarom kan het klimaatverdrag het beste niet worden gevolgd.

 1. Aanpak van het Profielwerkstuk

Er zijn veel onderzoeksmethoden die eventueel gebruikt zouden kunnen worden. Zo kan er voor de eerst deelvraag beschreven worden wat men precies vind en kunnen de kenmerken van beide partijen worden verwerkt, de standpunten worden vergeleken en afgewogen. Dit kan door middel van literatuuronderzoek waaruit dan een analyse van het bestaande materiaal kan volgen.                                                                                Bij de tweede deelvraag kan bijvoorbeeld een observatie of experiment uitgevoerd worden, dit om de ontwikkelingen te voorspellen. Er moet dan natuurlijk ook literatuuronderzoek gedaan worden. Daarna moeten beide kanten worden vergeleken.                                                            De derde deelvraag kan ook doormiddel van observatie of experimenten beantwoord worden en beide uitkomsten moeten dan natuurlijk vergeleken worden. Daarnaast moet er ook een inhoudsanalyse volgen om dit goed te voorspellen.                                                                         In het algemeen kan er ook een open interview gebruikt worden met iemand die veel van het onderwerp afweet.

 1. Theoretisch kader van het Profielwerkstuk

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2016/07/ffp-global-temperature-booklet-july-2016-pdf-1.pdf

http://ftalphaville.ft.com/files/2013/01/Perfect-Storm-LR.pdf

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/2012KFen.pdf

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/GSR2015_KeyFindings_lowres.pdf

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/KeyFindings_2013_lowres.pdf

http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_KeyFindings_low%20res.pdf

http://www.ren21.net/resources/publications/

www.clexit.net

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf

https://fd.nl/ondernemen/1169444/mega-stroomuitval-australie-doet-discussie-over-duurzame-energie-oplaaien …

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/11/de-fang-paris.pdf

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/07/clexit-members.pdf

http://clexit.net/wp-content/uploads/2016/11/de-fang-paris.tif

http://carbon-sense.com/2016/11/12/defund-csiro-climate/

http://us4.campaign-archive1.com/?u=c920274f2a364603849bbb505&id=0b5620ebdc&e=816c21f57a

https://www.youtube.com/watch?v=wwQ6BiqeBcg&feature=youtu.be

http://clexit.net/2016/11/17/marrakech-papers-by-clexit-members/

https://www.cfact.org/wp-content/uploads/2016/11/2016-State-of-the-Climate-Report.pdf

http://www.therebel.media/marc_morano_censored_for_shredding_paris_agreement_at_un_climate_change_conference_in_marrakech

En nog veel meer.

 1. Eindresultaat van het Profielwerkstuk

Het eindresultaat van het profielwerkstuk komt in een uitgebreid verslag.

10.Tijdplan

Het profielwerkstuk moet op een bepaalde deadline af zijn. Nou is het handig om alvast wat werk hieraan te doen dit jaar, zodat ik precies weet, wat ik precies wil onderzoeken en hoe ik dat ga doen. Daarnaast is het wel handig om later hier ook nog aan te werken aangezien het om een actueel onderwerp gaat waar in de toekomst nog veel nieuwe informatie kan komen. Deze moet dan ook worden meegenomen in het profielwerkstuk.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s